Close

  Former Secretaries

  Homi_Jehangir_Bhabha_1960s
  Dr. Homi Jehangir Bhabha
  Duration 1948–1966
  Sarabhai
  Dr. Vikram Ambalal Sarabhai
  Duration 1966–1971
  homi-n-sethna
  Dr. Homi Nusserwanji Sethna
  Duration 1972–1983
  Raja Ramanna
  Dr Raja Ramanna
  Duration 1983–1987
  sriniwas
  Dr. M. R. Srinivasan
  Duration 1987–1990
  dr.pk iyengar
  Dr. P. K. Iyengar
  Duration 1990–1993
  Dr. R. Chidambaram
  Dr. R. Chidambaram
  Duration 1993–2000
  anil_kakodkar
  Dr. Anil Kakodkar
  Duration 2000– 2009
  Dr SRIKUMAR BANERJEE
  Dr. Srikumar Banerjee
  Duration 2009–2012
  Ratan kumar sinha
  Dr. Ratan Kumar Sinha
  Duration 2012–2015
  Sekhar Basu
  Dr. Sekhar Basu
  Duration 2015–2018
  K N Vyas
  Shri K. N. Vyas
  Duration 2018-2023